Dịch vụ

Dịch vụ bảo hành

Tất cả các sản phẩm mua tại công ty đều được bảo hành với điều kiện:
1. Sản phẩm còn thời gian bảo hành.
2. Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.
3. Phiếu bảo hành phải được xuất trình khi có yêu cầu bảo hành.
* Trong trường hợp cần thiết phải xuất trình hóa đơn mua hàng
4. Phiếu bảo hành phải nguyên vẹn, thể hiện rõ tên của khách hàng, ngày mua, không chắp vá, không tẩy xóa.
* Đối với mô tơ:
– Mô tơ bảo hành 1 năm:
+ Đổi lần 1: Miễn phí
+ Đổi các lần tiếp theo: 500.000 VNĐ
– Mô tơ bảo hành 6 tháng: Đổi mất 700.000VNĐ/lần
* Lưu ý bảo hành:
– Luôn giữ phiếu bảo hành để được giảm giá cho các sản phẩm sau.
– Nếu mất phiếu cửa hàng sẽ không cấp lại.